Genom ideella krafter leverera världsledande gruppträning; personligt, pålitligt och professionellt
som bidrar till ökat välmående i samhället

KRAFT-träning bedriver ideell verksamhet i Eskilstuna med fokus på träning och hälsa. Föreningen vänder sig till personer i åldern 12 år och uppåt. Föreningen erbjuder gruppträning. Utbudet på KRAFT-träning är brett och föreningens största leverantör av träning är LesMills som är världsledande inom gruppträning, vilket hjälper verksamheten att hålla träningen modern och säker för de som tränar hos KRAFT-träning. Utöver LesMills-koncept kompletterar föreningen träningsutbudet med andra leverantörer samt egna koncept.  

Föreningen bjuder in till möjlighet att påverka verksamheten och hur verksamheten bedrivs, både genom arbete i styrelsen, som instruktör, värd eller betalande medlem (medlemskap genom samarbeten med externa aktörer inkluderas ej).

Historia

KRAFT TRÄNING ESKILSTUNA grundades 1 april 2017 av ett litet gäng gruppträningstokiga instruktörer. Föreningen är ansluten till Svenska gymnastikförbundet och SISU Sörmland och bedrivs i en lokalyta på ca 500kvm i Munktellarenan, Munktellstaden Eskilstuna. 

Idén till att grunda och bedriva KRAFT TRÄNING som egen träningsanläggning väcktes till liv efter att Eskilstuna gymnastikförening valt att avgränsa sin verksamhet från motionsanläggningen Gympozz. Sandra Nordin (ordförande KRAFT TRÄNING) tidigare instruktör och anställd som verksamhetsansvarig på Gympozz ville fortsätta erbjuda aktivitet och träning i Munktellarenan, Munktellstaden Eskilstuna och skapade en trygg och liten styrelse som arbetade fram föreningens koncept och stadgar.

Föreningen är registrerad som en ideell förening där instruktörer, värdar och styrelsemedlemmar bidrar med starka krafter utan arvodering eller lön. Namnet KRAFT TRÄNING var ett vinnande bidrag från en tävling styrelsen skapade under uppstarten och bildandet av föreningen under mars 2017, vinnarbidraget kom från Susanne Carlsson som alltså är den som gett KRAFT sitt namn. KRAFTs värdegrund PERSONLIGA – PÅLITLIGA – PROFESIONELLA är viktiga ord som föreningen arbetar för att utstråla i både dokument och handling. Tillsammans skapar vårt namn och värdegrund ett starkt varumärke som vi passionerat stoltserar med i Eskilstuna!

Värdegrund

Nedanstående ord beskriver KRAFT-träning som förening. Orden, är nyckelord, och är föreningens
värdegrund och de ska genomsyra hela verksamheten. Det ska synas i träningen, musiken och
lokalerna. Det ska komma från värdar, instruktörer och funktionärer.

o Personliga
o Pålitliga
o Professionella

Till värdegrunden hör föreningens trivsel-policy och tillämpandet av Prodis antidoping-policy.
Trivsel-policyn berör diskriminering, politik, doping, funktionärer och medlemmar. Trivsel policyn hittar du längst ner på hemsidan utan Länkar & dokument. Antidoping-policyn berör doping, bruk och avstängning vid användning av doping. Medlemmar och
funktionärer ska följa föreningens policys.